Etusivu | Nuorisoseurat

Nuorisoseurat

Nuorisoseuraliike syntyi nuorten perustamana vuonna 1881. Nuorisoseurojen syntyvaiheet liittyvät kansalliseen heräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nykyisin järjestö on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija.

Nuorisoseuraliikkeen syntyvaiheet liittyvät 1800-luvun lopun kansalliseen heräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nuorisoseuraliikkeen perustajana pidetään ensimmäisen nuorisoseuran perustajaa, kauhavalaista Matti Sippolaa ja liikkeen aatteellisen oppi-isänä Santeri Alkiota. Nuorisoseuratoiminta laajeni pian koko maan kattavaksi liikkeeksi.

Nuorisoseurojen toiminnassa keskeisiä harrastusaloja olivat itsekasvatus- ja sivistysaatteen mukaisesti monimuotoinen kansanvalistustoiminta. Nuorisoseurojen rooli muun muassa lukutaidon ja suomalaisen kirjastolaitoksen kehittäjänä on ollut merkittävä. Liikkeen alkuvaiheessa nuorisoseurojen keskeisiä toimintamuotoja olivat muun muassa lukutuvat ja kansanjuhlat sekä teatteriin ja liikuntaan painottunut harrastustoiminta.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus toimintaa ohjaavina arvoina Nuorisoseuraliike–käsitettä käytetään yleisesti kuvaamaan sitä aatteellista pohjaa, jolle nuorisoseuratoiminta on rakentunut vuodesta 1881 alkaen.

Lähde: https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/historia/

Pian myös Kirvussa

Kirvussa ensimmäinen nuorisoseura perustettiin kirkonkylään vuonna 1894. Artikkelit täydentyvät…

Kirvun (Kirkonkylän) nuorisoseura 1894 >

Matikkalan nuorisoseura 1897-1898

Inkilän nuorisoseura 1901

Sairalan nuorisoseura 1902

Tietävälän nuorisoseura 1906

Virolan nuorisoseura 1909

Ylikuunun nuorisoseura 1910

Mertjärven nuorisoseura 1913

Riikolan nuorisoseura 1913

Kirvun Huopatehtaan nuorisoseura 1916

Lietlahden nuorisoseura 1918

Roinilan nuorisoseura ehkä 1910

Lue lisää kirvulaisista nuorisoseuroista: Aulikki Ylönen: Kirvun Kirja, saatavana Kaupasta.