Etusivu | Kirvun Pitäjäseura | Toimintakertomus

Kirvun pitäjäseura ry

Toimintakertomus 2022

Hallitus

Hannele Inkinen, puheenjohtaja ja tiedottaja, Jorma Hiltunen, varapuheenjohtaja, Kaisu Iivonen, sihteeri ja varainhoitaja, Teija Sipiläinen, tiedottaja, Sirpa Suvanto, Raimo Suni, Helena Ryynänen, Petri Meronen, Veli-Matti Sipiläinen, Pentti Tomminen, Mikko Kuosa ja Tarja Tonteri.

Toiminnantarkastajat

Heikki Jääskeläinen, varalla Seppo Rautama

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kirvun Pitäjämuseolla 25.9.2022.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 5 kertaa, joista 1 pidettiin Teams-kokouksena ja 1 hybridikokouksena.

Puheenjohtaja osallistui Pitäjäseuran edustajana Karjaisten Pitäjäyhdistysten liitto ry:n vuosikokoukseen ja sihteeri Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n vuosikokoukseen.

Avustukset

Saadut avustukset:

  • Mäntsälän kunta: Kulttuuriavustus kotiseutuarkiston vuokran maksuun 1000 €.
  • Kirvu-Säätiö: Toiminta-avustus 2200 €.
  • Museovirasto: avustus Kirvun Pitäjämuseon tekstiilien konservointiin, puhdistukseen ja tekstiilien säilytyskalusteiden lisäykseen 8000 euroa.

Jäsenet

Kirvun Pitäjäseuran jäseniä ovat kaikki Kirvussa syntyneet sekä heidän jälkeläisensä, joista pitäjäseura ei pidä henkilörekisteriä ja joilta ei peritä jäsenmaksua. Maksullinen jäsenyys on kuitenkin mahdollista ja 5 henkilöä oli suorittanut jäsenmaksun 2,50 euroa.

Lisäksi Pitäjäseuran kautta on mahdollisuus liittyä Karjalan Liiton henkilöjäseneksi. Näitä henkilöitä oli vuoden lopulla 33 ja he maksoivat 22,50 euron suuruisen jäsenmaksun/henkilö, mistä Liiton osuus oli 20 euroa/henkilö. Edellä mainittujen lisäksi Pitäjäseuran hallituksen jäsenet olivat seuran kautta Karjalan Liiton henkilöjäseniä.

Kaatuneitten muistopäivä 15.5.2022

Pitäjäseura järjesti yhdessä Kirvu-Kerhon, Kirvu-Säätiön ja Pääsky ry:n kanssa muistotilaisuuden Karjalaan jääneitten vainajien muistomerkillä Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä.

Kirvu-juhla 28.8.2022

Juhla järjestettiin Lahdessa. Teemana oli evakkous. Osallistujia oli 115.

Jumalanpalvelus oli Launeen Kirkossa ja pääjuhla Hennalan Upseerikerholla. Molemmat oli mahdollisuus katsoa suoratoistona netissä. Pääjuhla on edelleen nähtävissä Youtubessa.

Järjestämistoimikunnassa toimivat Hannele Inkinen, Mikko Kuosa, Jorma Hiltunen, Raimo Suni, Pentti Tomminen, Tarja Tonteri ja Teija Sipiläinen.

Kirvun Pitäjämuseo ja kotiseutuarkisto

Museo pidettiin talkoovoimin avoinna sunnuntaisin 5.6.–14.8. klo 11–15 sekä Mäntsälän kulttuuriviikolla la 15.10 ja su 16.10. klo 11–15. Museovieraita oli vuoden aikana 290.

Kotiseutuarkistolla oli avoimien ovien päivä 15.10.2022. Muina aikoina museolla ja arkistolla kävi vierailijoita erikseen sovittuina aikoina.

Museon joulumyyjäiset järjestettiin 3.12.2022. Pitäjäseuran jäsenet lahjoittivat myytäviä tuotteita runsaasti ja kävijöitä oli paljon. Ohjelmana myyjäisissä esiintyi Kirvun Lauluseuran kuoron laulajia Kimmo Puunenän johdolla.

Pitäjämuseon tekstiilien konservointi, puhdistus ja tekstiilien säilytyskalusteitten lisäys

Museon saatua hankkeelle valtionavustuksen vuodelle 2022, konservoijaksi valittiin Konservointipalvelu Heidi Wirilander, ja varsinainen työ käynnistyi museon kesäkauden jälkeen. Konservointityön suoritti Heidi Wirilander, tekstiilikonservaattori YAMK, FM museologi vuoden loppuun mennessä.

Tehtävään liittyen häneltä saatiin myös seikkaperäinen konservointiselostus, johon sisältyy mm. kuvat kaikista konservoiduista tekstiileistä.

Näytteillä olevien tekstiilien säilytyskalusteitten lisäyksistä tehtiin suunnitelma ja suoritettiin lisäyksiin liittyvät hankinnat.

Konservoituja ryijyjä uudelleen esille ripustettaessa museon ensimmäisen kerroksen seiniltä poistettiin talkootyönä vanhoja, tarpeettomia ja huonokuntoisia kiinnityspintoja.

Kirvu-Säätiö hankki keväällä 2022 museolle nukkeja varten toisen vitriinikaapin.

Kirvun kirkonmäki ja hautausmaat

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 ja aloitettua sodan, Pitäjäseura jäädytti alueitten hoidon.

Kirvu vuoden 1944 jälkeen -hanke

Ukrainan sodasta johtuen lisähaastatteluja Venäjällä ei vuonna 2022 tehty. Aiemmin saatua materiaalia julkaistiin uudistuneella Kirvu.fi sivustolla.

Kirvun sotaorvot -hanke

Hanke aloitettiin ja siitä ilmoitettiin ja kerrottiin mm. Kirvu-juhlassa ja Kirvun Facebook-profiilissa.

Haastattelututkimuksen mahdollisesta työstämisestä ja toteutuksesta opinnäytetyönä oltiin yhteydessä Joensuun yliopistoon professori Ilkka Huhtaan.

Käynti Hämeenkyrön muistomerkillä pyhäinpäivänä 5.11.2022

Pitäjäseura jäädytti matkat Venäjälle ja perinteistä kynttilämatkaa Kirvuun ei tehty.

Pyhäinpäivänä järjestettiin yhteistyössä Säätiön kanssa matka Hämeenkyröön haudattujen kirvulaisten muistomerkille ja Siuron asemalle. Tilaisuuteen muistomerkillä osallistui 20 henkilöä.

Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat 26.11. ja joulumyyjäiset 27.11. Karjala-talolla

Pitäjäseura osallistui molempiin tapahtumiin.

Rotinat 2022 syntyneille kirvujuurisille lapsille

Perinnettä pidettiin yllä lähettämällä rotinarinkeli/leipomo Juho Pulli 25 lapselle, joista oli saatu tieto.

Tapaaminen Sysmässä 29.10.2022

Vuoksenranta-seura kutsui Antrean ja Kirvun pitäjäseurojen ja säätiöitten puheenjohtajat ja sihteerit vastaavanlaiseen lounastapaamiseen, minkä Kirvun Pitäjäseura järjesti vuonna 2019. Tilaisuuteen ja sen yhteydessä pidettyyn kokoukseen osallistuivat Hannele Inkinen ja Kaisu Iivonen.

Kirvu.fi -nettisivut

Sivujen uudistustyötä tehtiin yhdessä Kirvu-Säätiön kanssa ja uudistuneet sivut tulivat käyttöön keväällä 2022.

Minuuttivideoita Youtubeen

Anna Etzell teki oppilastyönä, korvauksetta Kirvu-aiheisia käsikirjoituksia. Työ jatkuu edelleen.

Kirvu-kalenteri

Työryhmä Heikki Jäskeläinen, Teija Sipiläinen, Hannele Inkinen ja Martti Ovaska suunnitteli Kirvu-Kalenterin 2023 ja niitä tilattiin varainhankintana myytäväksi ennakkovarausta vastaan 110 kpl.

Tiedottaminen

Tiedottamisen sosiaalisessa mediassa ja lehdistölle ovat hoitaneet Teija Sipiläinen ja Hannele Inkinen.

Pitäjäseuran toimintaan liittyvistä asioista on tiedotettu lisäksi Kirvu-Kerho ry:n jäsenpostissa sekä Inkilän Joulu ja Inkilän Juhannus -lehdissä.

Puheenjohtaja lähetti Kirvukuulumisia-tiedotteen sähköpostitse 6 kertaa n. 300 kirvulaiselle – kirvujuuriselle.

 

Museotyöryhmä sai oppitunnin tekstiilien hoitamisesta joulun alla. Kuvat Teija Sipiläinen

Kirvun pitäjäseura ry

Toimintakertomus 2021

Yleistä

Vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen covid-pandemia jatkui läpi vuoden 2021 ja asetti edelleen toiminnalle haasteita.

Hallituksella ei ollut resursseja aloittaa kirvulaiset sotaorvot hanketta, mutta muu toiminta toteutettiin toimintasuunnitelman mukaan ja hallitus otti uusina tapahtumina ohjelmaan Kirvun Pitäjäseuran 75-vuotisjuhlan, joulumyyjäiset Kirvun Pitäjämuseolla ja osallistumisen joulunalusmyyjäisiin Karjalatalolla.

Hallitus

Hannele Inkinen, puheenjohtaja ja tiedottaja, Jorma Hiltunen, varapuheenjohtaja, Kaisu Iivonen, sihteeri ja taloudenhoitaja, Mikko Kuosa, Petri Meronen, Helena Ryynänen, Teija Sipiläinen, tiedottaja, Veli-Matti Sipiläinen, Raimo Suni, Sirpa Suvanto, Pentti Tomminen ja Tarja Tonteri.

Toiminnantarkastajat

Heikki Jääskeläinen ja Seppo Rautama, varalla Raimo Henttonen.

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kirvun Pitäjämuseolla 13.6.2021 ja ylimääräinen yhdistyksen sääntömuutoksia koskeva vuosikokous 19.9.2021 kotiseutuarkistolla.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 3 kertaa, joista 1 pidettiin pandemiasta johtuen Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja osallistui Pitäjäseuran edustajana Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry:n ja Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n vuosi- ja hallituksen kokouksiin.

Avustukset

Saadut avustukset:

  • Mäntsälän kunta: Kulttuuriavustus kotiseutuarkiston vuokran maksuun 500 €
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston vuodelle 2020 Kirvun hautausmaitten ja kirkonmäen hoitoon myöntämän 1000 euron suuruiselle avustukselle saatiin jatkokäyttöaikaa 31.10.2021 asti.

Museovirastolta haettiin avustusta vuodelle 2022 Kirvun Pitäjämuseon tekstiilien konservointiin, puhdistukseen ja tekstiilien säilytyskalusteiden lisäykseen 9600 euroa. Päätös mahdollisesta valtionavusta saadaan tiedoksi vuonna 2022.

Jäsenet

Kirvun Pitäjäseuran jäseniä ovat Kirvussa syntyneet ja heidän jälkeläisensä, joista ei ole henkilörekisteriä ja joilta ei ole peritty jäsenmaksua.

Maksullinen kannatusjäsenyys on kuitenkin mahdollista ja 6 henkilöä oli 2021 suorittanut jäsenmaksun 2,50 euroa.

Pitäjäseuran kautta on mahdollisuus liittyä Karjalan Liiton henkilöjäseneksi. Näitä henkilöitä oli 22 ja he maksoivat 22,50 euron suuruisen jäsenmaksun/henkilö, mistä Liiton osuus oli 20 euroa/henkilö.

Edellä mainittujen lisäksi Pitäjäseuran hallituksen jäsenet olivat seuran kautta Karjalan Liiton henkilöjäseniä.

Kirvu-juhla Kärkölässä

Vuoden 2021 Kirvu-juhla järjestettiin Kärkölän kirkossa 19.8. teemana ”ajaton Kirvu”.

Osa juhlaohjelmaa oli filmattu etukäteen Orimattilan kirkossa ja haastateltavien kodeissa Orimattilassa, Mäntsälässä ja Kärkölässä.

Järjestämistoimikuntana toimi Kirvu vuoden 1944 jälkeen -hankkeen työryhmä Hannele Inkinen, Heikki Jääskeläinen, Raimo Niukkanen, Helena Ryynänen ja Teija Sipiläinen ja sitä avustivat Raimo Suni/Kärköläyhteydet ja Kimmo Puunenä/musiikki.

Juhla esitettiin Kärkölän kirkosta suoratoistona netissä ja myöhemmin se on ollut nähtävänä Youtubessa, jossa sitä oli katsottu vuoden loppuun mennessä lähes 700 kertaa.

Kirvun Pitäjämuseo ja Kotiseutuarkisto

Museo pidettiin talkoovoimin avoinna sunnuntaisin 6.6.- 15.8. klo 11-15 sekä Mäntsälän kulttuuriviikolla la 9.10 ja 10.10. klo 11-14. Yksityisvierailuja järjestettiin myös muina aikoina, koululaisryhmien vierailuja ei pandemiasta johtuen vuoden aikana järjestetty. Siivoustalkoot pidettiin 22.5.

Kävijöitä oli n. 340 henkilöä.

Lahjoituksena museolle saatiin kirvulaisen Eila Piepposen os. Maukonen perikunnalta hänen tekemiään nukkeja, jotka esittävät entisiä kirvulaisia ammateissaan ja askareissaan. Rekvisiittaesineiksi museolle otettujen nukkejen kunnostustalkoot pidettiin 13.5. Kirvu-Säätiö lahjoitti nukkejen säilyttämistä varten museolle lasivitriinin.

5.12. museolla pidettiin joulumyyjäiset, jossa ohjelmana esiintyi Kirvun Lauluseuran kuoron laulajia Kimmo Puunenän johdolla.

Kirvun kirkonmäki ja hautausmaat

Pandemian jatkuessa alueitten hoitomatkoja ei ollut mahdollista tehdä Suomesta käsin.

Siivoukset hoiti touko-, elo- ja lokakuussa Kirvun vanhassa pappilassa toimivaan kristillisen ”Toivon talo”-kuntoutuskeskuksen henkilöt. Tehdyistä siivouksista saatiin kuvaraportit.

Pitäjäseura antoi Toivon talolle avustusta toimintatilojen kunnostukseen ja lämmityspolttoaineen hankintaa varten ruplasiirtona 450 euroa.

Kirvun Pitäjäseura 75 vuotta

17.10. järjestettiin Lahdessa Kauppahotellissa pitäjäseuran 75-vuotisjuhla.

Kirvu vuoden 1944 jälkeen -hanke

Toimikunta, johon kuuluvat Heikki Jääskeläinen, Hannele Inkinen, Helena Ryynänen, Teija Sipiläinen ja Raimo Niukkanen, jatkoi hankkeen toteutusta. Otteita saaduista venäläisten kertomuksista kuultiin Kirvu-juhlassa, lisähaastatteluja ei pandemiasta johtuen ollut mahdollista käydä Kirvussa tekemässä.

Kirvulaiset Karjalatalolla Helsingissä

Karjalatalolla järjestettiin Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat 27.11. ja joulunalusmarkkinat 28.11. Pitäjäseura osallistui molempiin tapahtumiin.

Rotinat vuonna 2021 syntyneille Kirvujuurisille lapsille

Perinnettä pidettiin yllä lähettämällä rotinat 18 lapselle, joista oli saatu tieto.

Ismo Junnan muistohylly Orimattilan kirjastoon

Hylly, johon on koottu pääasiassa Kirvuun liittyvää kirjallisuutta, toteutettiin yhteistyöllä Orimattilan kulttuuritoimen kanssa, ja sen avajaiset pidettiin kirjastossa 29.6.2021.

Kirvu.fi-nettisivut

Sivujen uudistustyötä tehtiin yhdessä Kirvu-Säätiön kanssa ja uudistuneet sivut saadaan käyttöön keväällä 2022.

Kirvu-kalenteri 2022

Työryhmä Martti Ovaska, Heikki Jääskeläinen, Teija Sipiläinen ja Hannele Inkinen suunnitteli Kirvu-Kalenterin vuodelle 2022. Niitä tilattiin varainhankintana myytäväksi ennakkovarausta vastaan 120 kpl.

Uudet myyntituotteet

Uudeksi myyntituotteeksi hankittiin Kirvun kukko -kaulakoruja.

Tiedottaminen

Tiedottamisen nettisivuilla, Facebookissa ja Karjalan Liiton sivuilla sekä lehdistölle ovat hoitaneet Teija Sipiläinen ja Hannele Inkinen.

Pitäjäseuran toimintaan liittyvistä asioista on tiedotettu lisäksi Kirvu-Kerho ry:n jäsenpostissa sekä Inkilän Joulu ja Inkilän Juhannus -lehdissä.

Puheenjohtaja lähetti Kirvukuulumisia-tiedotteen sähköpostitse 6 kertaa n. 300 kirvulaiselle – Kirvujuuriselle.

Muistaminen

Vuoden aikana muistettiin useita tasamerkkipäiviään viettäneitä Kirvu-aktiiveja sekä poisnukkuneiden kirvulaisten omaisia. Yksityisyyden suojan vuoksi heidän nimiään ei julkaista nettisivuversiossa.

Kirvussa syntyneet juhlavieraat Pitäjäseuran 75-vuotispäivillä. Kuva Heikki Jääskeläinen