Etusivu | Kirvu-Säätiö

Kirvu-Säätiö sr:n historiaa

Kohta 75-vuotias Kirvu-Säätiö on perustettu 28.8.1947 Orimattilassa. Säätiö keräsi kirvulaisten yhteisöjen, yhdistysten ja osuustoiminnallisten järjestöjen jäljellä olevia pääomia tarkoituksena käyttää saatuja varoja entisten kirvulaisten ja heidän jälkeläistensä hyväksi: vaalien entisen Kirvun kunnan asukkaiden ja heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä sekä tukemalla heidän henkisiä ja taloudellisia pyrintöjään. Säätiön toiminta perustuu Kirvu-Säätiön sääntöihin.

Säätiön nimeksi suunniteltiin Helisevä-Kuunjoki-säätiötä, mutta rekisteröidyksi säätiö tuli nimellä Helisevä-säätiö. Helisevä-etuliite säätiön nimessä tulee Helisevän vesistöstä, josta osa sijaitsee Kirvun alueella. Vuonna 1966 Helisevä-Säätiön nimi kuitenkin muutettiin Kirvu-Säätiöksi. Nimenmuutosta perusteltiin näin: vaikka Helisevä-vesistö osittain virtasi entisen Kirvun pitäjän alueen kautta, oli pääosa Helisevän vesistöstä muiden kuntien alueella eikä Helisevä -nimi kirvulaisten käyttämänä nimityksenä ollut kovinkaan tunnettu.

Alusta alkaen Helisevä-Säätiö pyrki kartuttamaan pääomaansa hajauttamalla varojaan osakkeisiin, obligaatioihin, osuustoiminnallisten yritysten osuuksiin ja osuuskassatalletuksiin. 1955 säätiö osti kaksi metsäpalstaa, toisen Vehkalahden pitäjän Onkamaan kylästä, toisen Lappeen kunnan Lipiälän kylästä. Metsäpalstat ovat edelleen Kirvu-Säätiön omistuksessa. 2013 metsätuloja sijoitettiin asunto-osakkeeseen, jonne Kirvu-Säätiön arkisto muutti. Tilaa käytetään myös kokouspaikkana.

Kirvu-Säätiön on ollut monessa mukana

  • Kirvun kirja vuonna 1954 Aulikki Ylösen toteuttamana
  • Kirvun kyläkirjoja liki 20
  • Kirvun kyläkartat
  • Opintoavustuksia vuoteen 2003 asti
  • Kirvun Pitäjämuseo Mäntsälään vuonna 1985
  • Kirvun arkisto Orimattilasta Mäntsälään vuonna 1993
  • Kotiseutumatkoja Kirvuun
  • Puinen risti Kirvun kirkon paikalle sekä sankarihautausmaan muistomerkki vuonna 1993
  • Muistomerkki uuden hautausmaan edustalle vuonna 1996
  • Yhteistyösopimukset nykyisen hallinnon kanssa yhdessä Antrean ja Vuoksenrannan toimijoiden kanssa