TUOTTEET

Kylät Kuunjoen kummallakin puolen

Kirja Kertoo Paavilanmäen koulupiirin ihmisistä ja elämästä ennen sotaa Kirvussa ja heidän evakkomatkoistaan.
Kirjatoimikunta: Helvi Anttila, Hannu Henttonen, Helmi Kernisalo, Airi Kytökorpi, Raili Ojamaa, Hilkka Packalen, Elma Patjas, Aune Pirskanen, Pirkko Roine, Anna Saarinen, Rauni Torniainen, Alli Hosiaisluoma-Karppinen.
Ikmestynyt 2003.

Kirjaa voi tilata,hintaan 30€ lisäksi postitus.
Martti Ovaska
Rataskuja 4 B 12
16300 Orimattila
mp: 0400 605 685
sähköposti: ovaskamartti(at)gmail.com