KIRVU SÄÄTIÖ

Kirvu Säätiön valtuuskunta

Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Rautama Seppo, pj.
Mäntsälä
Hiltunen Jorma
Pukkila
Inkinen Hannele, vpj.
Helsinki
Hämäläinen Riitta
Rajamäki
Ovaska Martti
Orimattila
Kuosa Eeva, sihteeri
Myrskylä
Veijalainen Heikki
Orimattila
Varpa Veli-Matti
Hollola
Suvanto Sirpa
Mäntsälä
Inkinen Mauri
Orimattila
Heinmurto Katri
Mäntsälä
Heija Aatos
Mäntsälä
Meronen Juha
Orimattila
Kuokkala Mirja
Vantaa
Henttonen Hannu
Lahti
Komi-Tarkkala Pirjo
Orimattila
Aarnikka Paavo
Lahti
Suni Raimo
Kärkölä
Jääskeläinen Heikki
Helsinki
Brusila Aulis
Orimattila

Kirvu Säätiön hallitus

Jäsen: Yhteystiedot:
Hannu Henttonen, puheenjohtaja Radansivunkatu 12 A 13
15100 LAHTI
0400-354 592
hannu.henttonen(at)phnet.fi
Sirpa Suvanto, varapuheenjohtaja Anttilantie 88
04660 NUMMINEN
040 7151619
sirpa.suvanto@pp.inet.fi
Seppo Rautama, jäsen Ilmarintie 3
04600 MÄNTSÄLÄ
0500-800685
seppo.rautama(at)gmail.com
Teija Sipiläinen, jäsen Koivistonpolku 5A
12400 TERVAKOSKI
050 5000 477
teija.sipilainen(at)elisanet.fi
Eeva Kuosa, sihteeri, rahastonhoitaja Marjumäentie 7
07600 MYRSKYLÄ
040-8210102
eeva.k.kuosa(at)luukku.com

Varajäsenet:

Veli-Matti Varpa
Paavo Aarnikka
Pentti Tomminen


OTTEITA VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUSKESTA

Hallinto:

Hallitus v. 2016:
Hannu Henttonen, Lahdesta, puheenjohtaja
Martti Ovaska, Orimattilasta, varapuheenjohtaja
Seppo Rautama, Mäntsälästä, jäsen
Teija Sipiläinen, Janakkalasta, jäsen
Eeva Kuosa, Myrskylästä, jäsen, sihteeri/rahastonhoitaja


Hallituksen varajäsenet v. 2016:
Veli-Matti Varpa, Hollolasta
Paavo Aarnikka, Lahdesta
Pentti Tomminen, Orimattilasta

Valtuuskunta v. 2016:

Jäsen Henk.koht. varajäsen
Seppo Rautama pj.
Hannele Inkinen vpj
Martti Ovaska
Heikki Veijalainen
Sirpa Suvanto
Katri Heinmurto
Juha Meronen
Hannu Henttonen
Paavo Aarnikka
Heikki Jääskeläinen
sihteeri: Eeva Kuosa
Jorma Hiltunen
Riitta Hämäläinen
Eeva Kuosa
Veli-Matti Varpa
Mauri Inkinen
Aatos Heija
Mirja Kuokkala
Pirjo Komi-Tarkkala
Raimo Suni
Aulis Brusila

Kunniajäsenet:

Soini Hämäläinen, kunniapuheenjohtaja
Ismo Junna, kunniajäsen
Maija-Liisa Loponen, kunniajäsen

Hallitus kokoontui viisi kertaa ja pykäliä kirjattiin 44.
Valtuuskunta kokoontui kerran, pykäliä kirjattiin 15.

Tilintarkastus:
Varsinainen tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja Katja Kuosa-Kaartti
Varatilintarkastaja: KHT-tilintarkastaja Jukka Peltola

Toiminta v. 2016:
Kirvu-Säätiön toiminta on ollut vuonna 2016 jälleen vilkasta. Säätiö on toiminnassaan noudattanut säännöissä määriteltyjä tarkoitusperiä.

Kirvu-Säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi koko tilikauden ajan ja samanlainen toiminta jatkuu edelleen.
Lisäksi: kuluvana vuonna Kirvu-Säätiö täyttää 70 vuotta ja juhlat ovat 24.9.2017 Mäntsälässä, juhliin ovat kaikki kirvulaiset tervetulleita. Kirvun kotiseutuarkisto on tutkijoiden käytössä ja arkiston avoimet-ovet tapahtuma järjestetään kuluvan vuoden aikana.

Kirvu-Säätiö on tehnyt metsäkauppoja, joihin liittyviä metsärahoja saadaan vuoden 2017 aikana.

Toimintavuonna 2016 kirvulaista yhteishenkeä on vaalittu kirvulaisten ja heidän perillistensä keskuudessa, tukemalla taloudellisesti kirvulaisten eri tahojen toimintaa, heidän järjestämiä juhlia ja muita tapahtumia sekä Kirvuun tehtyjä kotiseutumatkoja. Yhteisöt, jotka julkaisevat vuosittain omaa lehteä, ovat saaneet säätiöltä taloudellista tukea lehtien jakelukuluihin. Henkiset pyrinnöt on säätiössä huomioitu tukemalla Kirvun laulukuoron harjoituksia.

Nyky Kirvun Kamennogorskissa sijaitsevan hallinnon kanssa on ollut tiivistä yhteistyötä ja kanssakäymistä. Säätiön edustajat ovat olleet kutsuvieraina muutamana vuonna kaupunkipäivillä ja muissa sikäläisissä tapahtumissa. Vastavuoroisesti neljän hengen ryhmä Kirvun asioiden päättäjiä kävi marraskuussa Mäntsälässä tutustumassa Kirvun museoon ja kotiseutuarkistoon sekä kunnan kohteisiin. Vierailun aikana luotiin hyviä jatkosuhteita, jotta talkoo- ja kotiseutumatkat Kirvuun ja kotikyliin onnistuisivat jatkossakin kitkattomasti

Annetut avustukset:
• Kirvun Pitäjäseuralle on annettu toiminta-avustusta ja avustus Kirvun kirkonalueiden kunnossapitoon.
• Kirvun Vilkkaalle Mommilan soututapahtuman kirkkoveneen vuokraan ja osallistumismaksuihin.
• Inkilä-lehdelle Juhannus/Joululehtien painatus- ja postituskuluihin.
• Munukan sukuseuralle Munukan Uutiset-lehden postituskuluihin.
• Kirvun laulukuorolle kuoron harjoituksista aiheutuneisiin kuluihin.
• Karjalan tietokantasäätiölle tietokannan tallennustyön loppuunsaattamiseksi, kohdennettuna Kirvua koskeviin tiedostoihin.
• Inkilän kylätoimikunnalle myönnettiin Muistojen Inkilä-kirjan näköispainokseen ja nykyhetkeen ulottuvien lisäsivujen taitto- ja painatuskuluihin. Kirjan valmistuminen siirtyi vuodelle 2017.

Avustuksia on maksettu toimikaudella yhteensä 7.050 euroa.

Kirvu-Säätiön hallitus katsoo, että säätiön antama tuki hajaantuu mahdollisimman monen kirvulaisen ja heidän jälkeläistensä hyväksi.

Kirvu-Säätiön hallitus arvioi, että tulevaisuudessa kirvulainen toiminta jatkuu yhä virkeänä aktiivisten toimijoiden ikääntymisestä huolimatta. Nuoria säätiön toiminnasta kiinnostuneita on jo mukana eri kirvulaisissa järjestöissä, heistä toivotaan jatkajia säätiön hallintoelimiin.

Yhteenveto Kirvu-Säätiön tilivuoden 2016 tapahtumakalenterista on liitteenä.

Raportti lähipiiritoiminnasta.
Kirvu-Säätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Kokousmatkoista on maksettu valtuuskunnan päätöksen mukaan matkakorvaus voimassa olevien säännösten mukaan. Hallituksen jäsenten matkakulukorvaukset on maksettu säätiön asioissa toimiessaan sääntöjen 7 §:n mukaisesti.

Matkakulukorvauksia on maksettu hallituksen ja valtuuskunan jäsenille; 15 henkilölle.

Huomionosoitukset:
Valtuuskunnan jäsenten merkkipäiviä on huomioitu kirvulaisaiheisilla muistoesineillä. Valtuuskunnan puheenjohtajan merkkipäivää muistettiin Haikon kartanon lahjakortilla. Järjestöjen vuosijuhlien onnitteluihin on osallistuttu.

Kirvu-tuotteet:
Kirvu-Säätiöllä on myyntivarasto kyläkirjoista ja -kartoista sekä muista Kirvu-aiheisista myyntituotteista. Tuotteita myydään lähes omakustannushintaan, myös säätiön toiminnassa olevat ostavat tuotteita samalla hinnalla.

Muu mahdollinen lähipiiritoiminta
Kirvu-Säätiö ei ole antanut rahalainoja eikä vastuusitoumuksia.

Kirvu-Säätiön hallituksessa ja valtuuskunnassa on henkilöitä, joilla on määräysvalta avustuksia saaneissa kirvulaisissa järjestöissä.

Kirvun pitäjäseura, hallituksen puheenjohtaja Hannele Inkinen , jäsen Teija Sipiläinen.

Inkilän kylätoimikunta , puheenjohtaja alkuvuosi Hannele Inkinen loppuvuosi Teija Sipiläinen, Paavo Aarnikka toimikunnan jäsen.

Kirvun laulukuoro, vastuullinen koollekutsuja: Hannele Inkinen.

Kun kyseisten järjestöjen avustushakemuksia käsiteltiin hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa niin Teija Sipiläinen, Hannele Inkinen ja Paavo Aarnikka eivät osallistuneet omien järjestöjen avustushakemusten käsittelyyn ja päätöksen tekoon. Näistä tehtiin merkintä pöytäkirjaan.

Talous ja saatu lahjoitus
Kirvu-Säätiön talous ilmenee tilinpäätösasiakirjoista. Säätiön taloudellinen tilanne ja mahdolliset sijoituksiin tehtävät toimenpiteet käsitellään aina hallituksen kokoontuessa.

Säätiö sai tilikauden aikana Mirjam Armisen testamenttilahjoituksena Elisan osakkeita 171 kpl ja Nordean osakkeita 6850 kpl.

Satunnaiset tulot sisältävät Rahastosijoituksen lunastuksesta tulleesta myyntivoitosta ja Ylikuunun marttojen historiateokseen annetun avustuksen palautuksesta 1.285 euroa.

Tapahtumia vuoden 2016 aikana:
16.2. Helvi Meronen tutustui kotiseutuarkistoon, luovuttaen samalla Ylikuunun marttojen aineistoa. Hän luovutti myös Ylikuunun marttojen myymättä jääneet kirjat Kirvu Säätiölle, samoin kirjamyynnin yli jääneen myyntituoton.
27.2. Uskollisen Kirvun kirkkopyhämatkoilla kävijän Martti Montosen siunaus Orimattilan kirkossa. Adressi. Eeva kutsuttuna säätiön edustajana

26.3. Martti Ovaska järjesteli Kirvun kotiseutuarkistolla kuva-arkistoa

3.4. Hannele Inkistä onnittelemassa Karjalatalolla Seppo, Eeva, Sirpa ja Teija ja Kaisu pitäjäseurasta ja Kirvu-kerhosta.
25.4 Museopäivänä Pitäjäseuran apuna Eeva

1.5. Martti Ovaska jatkoi kuva-arkiston järjestelyä arkiston tiloissa.
22.5. Alli Hosiaisluoma-Karppisen ( k. 17.3.2016) muistoseurat Orimattilan kirkossa. Seppo, Martti ja Eeva
26.5. Hannu Henttonen laittoi Kirvussa hautausmaiden koordinaatit kuntoon, Juhani Junna oli mukana.
28.5. Äyräpään kenttähautausmaan muistomerkin 20 v. Juhla Seppo ja Hannu.
28.5. Pitäjäseuran järjestämät siivoustalkoot Kirvussa, Eeva

1.6. Seppo Rautama esitteli Kirvun museota Mäntsälän Rotary-klubille
16.6. Toimittaja Dimitry Semenov Venäjältä kotiseutuarkistolla ja museolla etsimässä aineistoa Rätykylästä kertovaan venäjänkieliseen kirjaan. Seppo toimi oppaana ja mukana myös Hannu
17-19.6. Karjalaiset kesäjuhlat Seinäjoella. Kirvun tuotepöytä esillä ja Sirpa Suvanto toimi esittelijänä.

02.07. Tietävälän nuorisoseuran 110 vuotisjuhla Mäntymäellä. Kutsuvieraina säätiöltä Eeva ja Hannu
4.7. Martti Ovaska jatkoi Kuva-arkiston järjestelyä.
10.7. Soini Hämäläinen 90 v. Onnittelemassa Säätiöstä: Seppo, Hannu, Eeva, Martti. Teija. Pitäjäseurasta: Hannele ja Sirpa
11.07. Pitäjäseuran järjestämät heinnänniittotalkoot Kirvussa: Seppo, Hannu ja Eeva säätiöstä
16.7. Mommilanjärven soutelut. Esittelyteltta Seppo ja Hannele
22.7 Taimi Pohjolaisen hautajaiset, adressi. Muistotilaisuudessa Sepon muistelupuhe monivuotiselle talkoolaiselle.
23.7. Kamennogorskin kaupunkipäivät Seppo, Hannu, Hannele sekä tulkkina Juhani Junna.
24.7. Kirvu-juhlat Kärkölässä esittelypöytä Seppo, Teija. Kutsuvieraana Hannu ja Hannele kuorolaisena.Martti Ovaska myös mukana ja kuljetti ehtoollisastiat Orimattilasta jumalanpalvelukseen.

13-14.8. Rätykylän koululla Sputnik-leirin 55 v. juhla. Kutsuvieraina Seppo, Eeva, Sirpa sekä tulkkina Juhani Junna. Kutsuvieraat huomioitiin Viipurin television uutislähetyksessä, samoin Viipurin alueen lehdissä.
28.8. Sairalan kyläpäivät Kärkölässä. Huomionosoitus Maija-Liisa Loponen Kirvu plaketti nro 7. Seppo, Eeva, Martti ja Teija sekä Hannele.

9.9. Rätykylän kirjan julkistamistilaisuus Viipurin Aallon kirjasto. Kutsuvieraina Seppo, Hannu ja Eeva, tulkkina Juhani Junna.
19.9.-23.9. Museolla Ehnroosin koulun oppilaita pari koululaisryhmää päivittäin opettaja Timo Räihän valvonnassa.Säätiöstä Seppo alkuviikolla ja Eeva perjantaina Helinän pyynnöstä.

21.10 Säätiöseminaari Karjalatalolla teemana Säätiölainsäädännön uudet säännöt. Seppo. Hannu, Martti ja Eeva.
27.10. Vaherlampilan metsäpalstan hakkuuvalmistelut, hakkuurajojen merkinnät. Seppo, Hannu sekä metsäasiantuntijamme Arto Mäkelä, Metsä Mäkelä Oy.

05.11. Muistokäynti ja kynttilöiden sytytysmatka Kirvun muistomerkeille: Hannu, Eeva, Sirpa ja Juhani Junna.Mukana pitäjäseuralaisten ryhmä.
11-12.11. Vieraat Kamennogorskin kaupungista. Mukana Kirvu-Säätiöstä: Seppo, Hannu, Martti ja Eeva ja Pitäjäseurasta: Hannele ja Sirpa
26.11. Sepon 70-vuotispäivät Mäntsälässsä/ Hannu, Martti, Eeva ja Teija

20.12. Imatralla kiitos- ja neuvottelulounas Juhani ja Laila Junnan kanssa sekä tapaaminen Dimitryn ja Julian kanssa. Seppo ja Hannu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 vuoden aikana Martti Ovaska on digitoinut 13 kpl Aulikki Ylösen C-kasetteja aikaa meni 1170 minuuttia.
2016 vuoden aikana Martti Ovaska skannasi ja luetteloi digitaaliseksi arkistoon 1000 kpl paperivalokuvia. Googlekuvia Kirvu arkisto nro 3 nrot 2001-2990. Aikaa kului 6 min/kuva yht 6000 minuuttia
2016 vuoden aikana Ismo Junna edelleen hoiti Kirvun kellojen soiton Orimattilan kirkossa, kun kirvulaisia vainajia saatettiin viimeiseen lepoon. Ismon estyneenä ollessa Martti toimi varalla. Siunaustilaisuuksia oli 16 v. 2016 aikana.

Muut huomionosoitukset
- Aimo Ryynäsen 30.11. 70 -v. onnitteluadressi.
- Paavo Aarnikka 75 v. 30.11, Pentti Tomminen 70 v. 15.11.Veli-Matti Varpa 75 v. 20.1.2017. Heidät huomioitiin hallituksen kokouksessa 11.12.2016
- Sirkka Haapaniemi os. Suni Mäntsälästä täytti 100 vuuotta, Kirvulaisten onnittelun toimitti Helinä Kuisma pitäjäseurasta
- Oiva Kuisman siunaustilaisuuteen suruardessi. Kirvun talkoolainen ja muinaiskorun löytäjä

Lähetä sähköpostia Kirvu Säätiölle: kirvusaatio(at)kirvu.fi

© Kirvu Säätiö 2018