Kirvu-Säätiö sr Hallitus 2020

Jäsen: Yhteystiedot:
Suvanto Sirpa, puheenjohtaja Anttilantie 88
04660 NUMMINEN
040 7151619
sirpa.i.suvanto(at)gmail.com
Varpa Veli-Matti, varapuheenjohtaja Tuomalantie 50
16710 HOLLOLA
0400355770
matti.varpa(at)phnet.fi
Sipiläinen Teija, sihteeri, jäsen Koivistonpolku 5A
12400 TERVAKOSKI
050 5000 477
teija.sipilainen(at)elisanet.fi
Kuosa Mari, rahastonhoitaja Koskitie 7 C 11
16300 ORIMATTILA
040 5560027
mariannukka.kuosa(at)gmail.com
Niukkanen Marianna, jäsen Westendintie 93 G 47
02160 ESPOO
040 7329907
marianna.niukkanen(at)elisanet.fi
Pakarinen Jyrki, jäsen Marttilankatu 24 A 2
04260 KERAVA
040 5427328
jyrki.pakarinen(at)hotmail.com

Varajäsenet:

Ovaska Teemu Vanhatie 50
16310 VIRENOJA
0400 916931
ovaskateemutapani(at)gmail.com
Meronen Petri Johanbergintie 111
04660 NUMMINEN
044 0921583
petri(at)mental.fi
Hämäläinen-Tyynilä Tuula Tanssiaiskuja 5 F
02940 ESPOO
040 7604360
nupekoti2(at)hotmail.com

Kirvu-Säätiö sr Hallintoneuvosto 2020

Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Rautama Seppo, pj.
Mäntsälä
Hiltunen Jorma
Pukkila
Inkinen Hannele, vpj.
Helsinki
Hämäläinen Riitta
Rajamäki
Ovaska Timo
Helsinki
Inkinen Minna
Helsinki
Veijalainen Heikki
Orimattila
Kuosa Petri
Orimattila
Kuosa Mikko
Mäntsälä
Inkinen Mauri
Orimattila
Heinmurto Katri
Mäntsälä
Meronen Marja
Helsinki
Meronen Juha
Orimattila
Kuokkala Mirja
Vantaa
Komi-Tarkkala Pirjo
Orimattila
Komonen Anne
Villähde
Aarnikka Paavo
Lahti
Suni Raimo
Kärkölä
Jääskeläinen Heikki
Helsinki
Kymäläinen Petri
Myrskylä


Säännöt Kirvu-Säätiö sr:n säännöt


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Hallinto:

Hallitus v. 2019:
Henttonen Hannu Lahdesta, puheenjohtaja
Suvanto Sirpa Mäntsälästä, varapuheenjohtaja
Sipiläinen Teija Janakkalasta, jäsen/sihteeri
Niukkanen Marianna Espoosta, jäsen
Varpa Veli-Matti Hollolasta, jäsen
Kuosa Mari Orimattilasta, rahastonhoitaja

Hallituksen varajäsenet v. 2019:
Ovaska Teemu Orimattilasta
Pakarinen Jyrki Keravalta
Hämäläinen-Tyynilä Tuula Espoosta

Hallintoneuvosto:

Jäsen Henk.koht. varajäsen
Rautama Seppo, pj. Mäntsälä
Inkinen Hannele, vpj., Helsinki
Ovaska Timo, Helsinki
Veijalainen Heikki, Orimattila
Kuosa Mikko, Mäntsälä
Heinmurto Katri, Mäntsälä
Meronen Juha, Orimattila
Komi-Tarkkala Pirjo, Orimattila
Aarnikka Paavo, Lahti
Jääskeläinen Heikki, Helsinki
Hiltunen Jorma, Pukkila
Hämäläinen Riitta, Nurmijärvi
Inkinen Minna, Helsinki
Kuosa Petri, Orimattila
Inkinen Mauri, Orimattila
Meronen Marja, Helsinki
Kuokkala Mirja, Vantaa
Komonen Anne, Nastola
Suni Raimo, Kärkölä
Kymäläinen Petri, Myrskylä

Kunniajäsenet:

Hämäläinen Soini, kunniapuheenjohtaja 3/19 asti
Ovaska Martti, kunniapuheenjohtaja 10/19 lähtien
Junna Ismo, kunniajäsen
Loponen Maija-Liisa, kunniajäsen

Kirjanpito:

Miia Patjas Tilitoimisto Tulospuu 0y, Orimattila

Tilintarkastus:

Varsinainen tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja Katja Kuosa-Kaartti
Varatilintarkastaja: KHT-tilintarkastaja Jukka Peltola

Hallitus kokoontui 5 kertaa, pykäliä kirjattiin 57.
Hallintoneuvosto kokoontui 2 kertaa, pykäliä kirjattiin 25.

Toiminta v. 2019:
Kirvu-Säätiön toiminta on ollut vuonna 2019 edellisten vuosien tapaan vilkasta. Säätiö on toiminnassaan noudattanut säännöissä määriteltyjä tarkoitusperiä. Kirvu-Säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi koko tilikauden ajan ja samanlainen toiminta jatkuu edelleen.

Kirvu-Säätiön ylläpitämä Kirvun kotiseutuarkisto on ollut tutkijoiden vapaassa käytössä. Arkistolle saadaan edelleen lahjoituksina kirvulaisten luovuttamaa aineistoa.

Toimintavuonna 2019 kirvulaista yhteishenkeä on vaalittu kirvulaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa: tukemalla taloudellisesti eri kirvulaisten tahojen toimintaa, heidän järjestämiään juhlia ja muita tapahtumia sekä Kirvuun tehtyjä kotiseutumatkoja. Matkoille on osallistunut ilahduttavan paljon uutta kirvulaista sukupolvea, joiden kiinnostus omiin juuriinsa on herännyt.

Kirvulaiset yhteisöt, jotka julkaisevat vuosittain omaa lehteä, ovat saaneet säätiöltä taloudellista tukea lehtien painatus- ja jakelukuluihin.

Henkiset pyrinnöt on säätiössä huomioitu tukemalla Kirvun Lauluseuran harjoituksia.

Urheiluharrastusta on tuettu maksamalla Kirvun Vilkkaan Mommilan järven soututapahtuman kulut ja Karjalan Liiton suunnistuskilpailujen osallistumismaksut.

Orimattilan kirkossa sijaitsevaa Kirvun kirkon kelloa soitetaan, kun kirvulainen vainaja siunataan ja saatetaan haudan lepoon. Soitosta ovat huolehtineet säätiön kunniajäsen Ismo Junna, hallintoneuvoston entinen varajäsen Aulis Brusila ja hallintoneuvoston jäsen Mikko Kuosa.

Nyky-Kirvun Kamennogorskissa sijaitsevan hallinnon kanssa on ollut tiivistä kanssakäymistä. Kirvulaiset edustajat ovat olleet kutsuvieraina useampana vuonna kaupunkipäivillä ja muissa sikäläisissä tapahtumissa.

Uuden hautausmaan hoitosuunnitelman luonnos valmistui vuonna 2018 ja sopimus oli tarkoitus saada allekirjoitetuksi vuoden 2019 aikana. Venäjälle kohdistuvien pakotteiden vuoksi asia ei edennyt ja siirtyy vuodelle 2020.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi Kirvu-Säätiön säännöt siirrettiin nettiin osoitteeseen www.kirvu.fi, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.


Avustukset:
• Kirvun Pitäjäseuralle Kirvun kirkonalueiden kunnossapitoon ja toiminta-avustusta
• Kirvun Vilkkaalle Mommilan soututapahtuman kirkkovenevuokraan ja osallistumismaksuun sekä Karjalan Liiton suunnistuskilpailujen osallistumismaksuihin
• Kirvun Kirkonkylän Nuorisoseura ry:lle toiminta-avustusta
• Inkilän kylätoimikunnalle Kirvun Inkilän Juhannus/Joululehtien painatus- ja postituskuluihin
• Munukka – Munnukka sukuseuralle jäsenlehden postituskuluihin
• Kirvun uusi hautausmaa-projektille kunnostusprojektin matka- ja tulkkauskuluihin

Kirvu-Säätiön hallitus katsoo, että säätiön antama tuki tavoittaa mahdollisimman monen kirvulaisen ja heidän jälkeläisensä sekä tiivistää kirvulaista yhteishenkeä.


Raportti lähipiiritoiminnasta
Kirvu-Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.

Kokousmatkoista on maksettu hallintoneuvoston päätöksellä matkakorvaus voimassa olevien säännösten mukaan. Hallituksen jäsenille, säätiön asioissa toimiessaan, on maksettu korvaus samoin perustein.

Matkakulukorvausten saajia oli kuluneena vuonna 25. Korvaukset on ilmoitettu Verottajan Tulorekisteriin Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.

Jo vuosia sitten hallituksessa tehdyn päätöksen mukaan hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajille on säätiö tilannut kestotilauksena karjalaisten heimolehden Karjalan.

Huomionosoitukset v. 2019
Kirvu-Säätiö on huomioinut kirvulaisessa toiminnassa olleita henkilöitä heidän merkkipäivinään.
Päätökset huomionosoituksista on tehty Kirvu-Säätiön hallituksen kokouksissa. Mikäli huomionosoituksen saaja on itse ollut kokouksessa läsnä on hän poistunut kokouksesta oman asiansa käsittelyn ajaksi, josta on tehty merkintä pöytäkirjaan.

• Pakarinen Jyrki
• Hiltunen Jorma
• Meronen Teuvo
• Brusila Aulis
• Paajanen Heikki
• Niukkanen Marianna
• Hämäläinen Heikki

Kirvu-tuotteet:
Kirvu-Säätiöllä on myyntivarasto kyläkirjoista ja -kartoista sekä muista Kirvu-aiheisista myyntituotteista. Tuotteita myydään lähes omakustannushintaan. Säätiön toiminnassa mukana olevat ostavat tuotteita samalla myyntihinnalla, kuin muutkin.

Muu mahdollinen lähipiiritoiminta
Kirvu-Säätiö ei ole antanut rahalainoja eikä vastuusitoumuksia.

Kirvu-Säätiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa on henkilöitä, joilla on määräysvaltaa avustuksia saaneissa kirvulaisissa järjestöissä.

- Kirvun pitäjäseuran hallitus:
puheenjohtaja Hannele Inkinen, varapuheenjohtaja Sirpa Suvanto, jäsen Teija Sipiläinen, jäsen Raimo Suni.

-Inkilän kylätoimikunta:
puheenjohtaja Teija Sipiläinen, toimikunnan jäsenet Paavo Aarnikka, Hannele Inkinen, Raimo Suni.

Kirvun Lauluseura: vastuullinen koollekutsuja Hannele Inkinen.

Kun kyseisten järjestöjen avustushakemuksia käsiteltiin hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa, edellä mainitut henkilöt eivät osallistuneet omien järjestöjensä avustushakemusten käsittelyyn ja päätöksen tekoon. Jääviys merkittiin pöytäkirjaan.

Talous
Kirvu-Säätiön talous ilmenee tilinpäätösasiakirjoista.

Säätiön taloudellinen tilanne ja sijoitusten markkina-arvot sekä tarvittavat toimenpiteet käsiteltiin hallituksen kokouksissa. Säätiön omistamia pitkäaikaissijoituksia ei ole purettu toimintavuonna.

Kirvu-Säätiö ei ole saanut vuonna 2019 metsätuloja. Metsätuloja ei ole lähivuosinakaan tulossa. Tarpeelliset metsänhoidolliset työt vuonna 2019 teetettiin metsäalan ammattilaisilla.

Tulevaisuuden näkymät
Kirvu-Säätiön toiminta jatkuu edelleen säännöissä olevia tarkoitusperiä noudattaen, lähinnä tukemalla kirvulaisten järjestöjen toimintaa eri muodoin. Säätiö tulee edelleen harkinnanvaraisesti tukemaan kirvulaista perinteen tallennustyötä, jota kirvulaiset yhteisöt ja perinteen vaalijat ansiokkaasti tekevät.

Kirvu-Säätiön hallinnon ikärakenne nuorentui vuonna 2019. Tulevaisuuteen voidaan katsoa hyvillä mielin, luottaen siihen, että säätiön toiminta jatkuu edelleen vireänä uusia toimintamalleja kehittäen.

Kamennogorskissa olevaa nyky-Kirvun hallintoa tapaamalla ylläpidetään ja syvennetään saavutettuja hyviä suhteita ja luodaan samalla uusia kontakteja. Hyvä yhteistyö ja toimiva kommunikointi edesauttavat kotiseutu- ja talkoomatkojen kitkatonta sujumista. Voimme myös luottaa siihen, että Kirvun kirkko- ja hautausmaa-alueet sekä muistomerkit säilyvät kaikkien kirvulaisten matkailijoiden retkikohteina tulevaisuudessakin.

Säätiö toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ylläpitäen

- www.kirvu.fi –sivustoa ja
- Facebookin Kirvu –ryhmää. FB ryhmän jäsenmäärä on tällä hetkellä 1075 jäsentä ja viikoittain saadaan ryhmään uusia jäseniä.
- Säätiön hallitusta voi lähestyä puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot löytyvät os. www.kirvu.fi.
- Säätiöllä on myös oma sähköpostiosoite kirvusaatio(at)kirvu.fi.

Kirvu-Säätiön toimintavuoden 2019 tapahtumakalenteri
26.1.19 Karjalan liiton säätiöseminaari Helsingissä
29.1.19 Hallituksen kokous

9.2.19 Kirvun Pitäjäseuran järjestämä tutustumistilaisuus lähipitäjien johtohenkilöihin

2.3.19 Inkilän kyläkirjan julkistamistilaisuus
8.3.19 Kansainvälinen Naistenpäivä - tervehdyskäynti Venäjälle
10.3.19 Hallituksen kokous
16.3.19 Vanhat hautausmaat seminaari Karjala-talolla Helsingissä
23.3.19 Munukan/Munnukan sukuseuran Vuosikokous sekä sukujuhla
30.3.19 Pertti Laaksosen 80v. päivät Orimattilassa

30.3.19 Hallintoneuvoston kokous

6.4.19 Soini Hämäläisen siunaustilaisuus
7.4.19 Hallituksen kokous
13.4.19 Karjalan Liiton puheenjohtaja P. Hakasen 50v. päivä

5.5.19 Arkiston avoimet ovet Mäntsälän kulttuuriviikon aikana
25.5.19 Teuvo Merosen siunaustilaisuus
25.-26.5.19 Siivousmatka Kirvuun
30.5.19 Eero Hämäläisen siunaustilaisuus

5.6.19 Vaherlampilan metsäpalstan taimituhojen tarkastus
9.6.19 Vuoksenrannan ja Antrean pitäjäjuhla Vuoksenrannassa
14.-16.6.19 Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa

15.-16.7.19 Siivousmatka Kirvuun
20.7.19 Mommilanjärven soutelu Hausjärvi
21.7.19 Antrean pitäjäjuhla Lopella

10.8.19 Borodinskojen kyläpäivä Kirvussa

7.9.19 Kirvu -juhla Kuivannolla
15.9.19 Hallituksen kokous
27.9.19 Mäntsälä - Porainen muisti ry, luento Kirvusta
28.9.19 Kirvun Kirkonkylän Nuorisoseura Ry:n 125v juhla
29.9.19 Kirvu-Kerho ry 60 vuotta ja Hiitolaiset ry 65 vuotta

12.10.19 Hallintoneuvoston kokous - koulutus hyvät toimintatavat säätiössä
18.10.19 Karjalan Liiton säätiöseminaari
31.10.19 Mäntsälän ja Päijät-Hämeen maakuntamuseoiden tapaaminen

2.11.19 Pyhäinpäivän muistokäynti Kirvuun
3.11.19 Perheniemen opiston ent. Sairalan evankelisen opiston 95-v
16.11.19 Suku- ja pitäjämarkkinat Karjala talolla
16.11.19 Maija Laakson (os. Huuhtanen) siunaustilaisuus Orimattilassa
19.11.19 Hautausmaaseminaari Viipurissa

6.12.19 Itsenäisyyspäivä Mäntsälässä
12/19 Juhani Junnan kiitoslounas Imatralla
28.12.19 Hallituksen kokous


Lähetä sähköpostia Kirvu Säätiölle: kirvusaatio(at)kirvu.fi

© Kirvu Säätiö 2021