Kirvu-Säätiö sr Hallitus 2018

Jäsen: Yhteystiedot:
Henttonen Hannu, puheenjohtaja Radansivunkatu 12 A 13
15100 LAHTI
0400-354 592
hannu.henttonen(at)phnet.fi
Suvanto Sirpa, varapuheenjohtaja Anttilantie 88
04660 NUMMINEN
040 7151619
sirpa.suvanto(at)pp.inet.fi
Sipiläinen Teija, sihteeri, jäsen Koivistonpolku 5A
12400 TERVAKOSKI
050 5000 477
teija.sipilainen(at)elisanet.fi
Kuosa Mari, rahastonhoitaja Koskitie 7 C 11
16300 ORIMATTILA
040 5560027
mariannukka.kuosa(at)gmail.com
Niukkanen Marianna, Jäsen Westendintie 93 G 47
02160 ESPOO
040 7329907
marianna.niukkanen(at)elisanet.fi
Varpa Veli-Matti, Jäsen Tuomalantie 50
16710 HOLLOLA
0400355770
matti.varpa(at)phnet.fi

Varajäsenet:

Ovaska Teemu Vanhatie 50
16310 VIRENOJA
0400 916931
ovaskateemutapani(at)gmail.com
Pakarinen Jyrki Marttilankatu 24 A 2
04260 KERAVA
040 5427328
jyrki.pakarinen(at)hotmail.com
Tomminen Pentti Koskustentie 1294
16280 KUIVANTO
050 3051027
tomminen.pentti(at)gmail.com

Kirvu-Säätiö sr Hallintoneuvosto 2018

Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Rautama Seppo, pj.
Mäntsälä
Hiltunen Jorma
Pukkila
Inkinen Hannele, vpj.
Helsinki
Hämäläinen Riitta
Rajamäki
Ovaska Martti
Orimattila
Ovaska Timo
Helsinki
Veijalainen Heikki
Orimattila
Kuosa Petri
Orimattila
Kuosa Mikko
Mäntsälä
Inkinen Mauri
Orimattila
Heinmurto Katri
Mäntsälä
Heija Aatos
Mäntsälä
Meronen Juha
Orimattila
Kuokkala Mirja
Vantaa
Komi-Tarkkala Pirjo
Orimattila
Komonen Anne
Villähde
Aarnikka Paavo
Lahti
Suni Raimo
Kärkölä
Jääskeläinen Heikki
Helsinki
Brusila Aulis
Orimattila


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Hallinto:

Hallitus v. 2017:
Hannu Henttonen Lahdesta, puheenjohtaja
Sirpa Suvanto Mäntsälästä, varapuheenjohtaja
Seppo Rautama Mäntsälästä, jäsen
Teija Sipiläinen Janakkalasta, jäsen
Eeva Kuosa Myrskylästä, jäsen, sihteeri/rahastonhoitaja

Hallituksen varajäsenet v. 2017:
Veli-Matti Varpa Hollolasta
Paavo Aarnikka Lahdesta
Pentti Tomminen Orimattilasta

Hallintoneuvosto:

Jäsen Henk.koht. varajäsen
Seppo Rautama pj.
Hannele Inkinen vpj
Martti Ovaska
Heikki Veijalainen
Sirpa Suvanto
Katri Heinmurto
Juha Meronen
Hannu Henttonen
Paavo Aarnikka
Heikki Jääskeläinen
sihteeri: Eeva Kuosa
Jorma Hiltunen
Riitta Hämäläinen
Eeva Kuosa
Veli-Matti Varpa
Mauri Inkinen
Aatos Heija
Mirja Kuokkala
Pirjo Komi-Tarkkala
Raimo Suni
Aulis Brusila

Kunniajäsenet:

Soini Hämäläinen, kunniapuheenjohtaja
Ismo Junna, kunniajäsen
Maija-Liisa Loponen, kunniajäsen

Hallitus kokoontui kuusi kertaa, pykäliä kirjattiin 49.
Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa, pykäliä kirjattiin 20.

Tilintarkastus:
Varsinainen tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja Katja Kuosa-Kaartti
Varatilintarkastaja: KHT-tilintarkastaja Jukka Peltola

Toiminta v. 2017:
Kirvu-Säätiön toiminta on ollut vuonna 2017 jälleen vilkasta. Säätiö on toiminnassaan noudattanut säännöissä määriteltyjä tarkoitusperiä. Kirvu-Säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi koko tilikauden ajan ja samanlainen toiminta jatkuu edelleen.
Kirvu-Säätiö täytti 70 vuotta, tapahtumaa juhlittiin arvokkaasti 24.9.2017 Mäntsälässä. Juhlat olivat osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa. Juhlissa oli runsas yleisö, kun kaikkia kirvulaisia oli kutsuttu juhlaan eri tiedotuskanavien välityksellä.

Kirvu-Säätiön ylläpitämä Kirvun kotiseutuarkisto on ollut tutkijoiden käytössä. Arkistoon tulee jatkuvasti kirvulaisten luovuttamaa aineistoa.

Toimintavuonna 2017 kirvulaista yhteishenkeä on vaalittu kirvulaisten ja heidän perillistensä keskuudessa, tukemalla taloudellisesti eri kirvulaisten tahojen toimintaa, heidän järjestämiä juhlia ja muita tapahtumia sekä Kirvuun tehtyjä kotiseutumatkoja. Matkoille on osallistunut ilahduttavan paljon uutta kirvulaista sukupolvea, joiden kiinnostus omiin juuriinsa on herännyt.

Kirvulaiset yhteisöt, jotka julkaisevat vuosittain omaa lehteä, ovat saaneet säätiöltä taloudellista tukea lehtien painatus- ja jakelukuluihin.

Henkiset pyrinnöt on säätiössä huomioitu tukemalla Kirvun laulukuoron harjoituksia ja Viipurissa pidettyä kuoron esiintymismatkaa. Kirvulaiselle Inkeri Lahdelle (os.Ovaska) on annettu tukea ostamalla säätiön arkistoon viisi kappaletta hänen kirjaansa "Arkea ja juhlaa Riihimäellä". Kirjassa on tarinaa myös Kirvusta.

Urheiluharrastusta on tuettu maksamalla Kirvun Vilkkaan Mommilan järven soututapahtuman kulut ja Karjalan Liiton suunnistuskilpailujen osallitumismaksut.

Orimattilan kirkossa sijaitsevaa Kirvun kirkon kelloa soitetaan silloin, kun kirvulainen vainaja siunataan ja saatetaan haudan lepoon. Toimintavuonna oli yhdeksän kellonsoittoa, joista on huolehtinut säätiön kunniajäsen Ismo Junna.

Nyky Kirvun Kamennogorskissa sijaitsevan hallinnon kanssa on ollut tiivistä kanssakäymistä. Kirvulaiset edustajat ovat olleet kutsuvieraina useampana vuonna kaupunkipäivillä ja muissa sikäläisissä tapahtumissa. Kirvun kirkon ja hautausmaan alueille on laadittu asianmukainen hoitosuunnitelma, joka allekirjoitettiin talkoomatkalla toukokuussa paikallisen vastuuhenkilön kanssa. Säätiön 70-vuotisjuhlaan kutsuttiin myös kamennogorskilaisia päättäjiä, mutta he olivat estyneet tulemasta. Viipurilainen Semenovin ystäväpariskunta kunnioitti läsnäolollaan säätiön juhlaa.


Avustukset:
• Kirvun Pitäjäseuralle Kirvun kirkonalueiden kunnossapitoon ja toiminta-avustus.
• Kirvun Vilkkaalle Mommilan soututapahtuman kirkkoveneen vuokraan ja osallistumismaksuihin sekä Karjalan- Liiton suunnituskilpailujen osallistumismaksuihin.
• Inkilä-lehdelle Juhannus/Joululehtien painatus- ja postituskuluihin.
• Munukan sukuseuralle Munukan Uutiset-lehden postituskuluihin.
• Kirvun laulukuorolle kuoron harjoituksista aiheutuneisiin kuluihin ja Viipurissa pidettyyn kuoron esiintymismatkaan.
• Karjalan Liitolle myönnettiin avustus Jyväskylän kesäjuhlien Suomi 100 juhlavuoden näyttelylle.
• Inkeri Lahden kirjalle annettiin avustus ostamalla säätiön arkistoon 5 hänen kirjaa.
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry järjesti näyttelyn: " Karjalaisen Naisen Ääni 100-vuotisessa Suomessa". Kirvun Pitäjäseura kokosi Kirvun luonnonparantolan johtajattaresta Maalin Bergströmistä aineiston näyttelyyn. Kirvu-Säätiö avusti kirvulaisten näyttelyosastoa maksamalla osallistumismaksun.
Myönnetty avustus maksuun v. 2018: Muistojen Inkilä-kirjan näköispainokseen ja nykyhetkeen ulottuvien lisäsivujen taitto- ja painatuskuluihin on myönnetty edellisenä vuonna avustus. Kirjan valmistuminen on siirtynyt ja valmistunee vuonna 2018.
Kirvu-Säätiön hallitus katsoo, että säätiön tällä tavalla antama tuki tavoittaa mahdollisimman monen kirvulaisen ja heidän jälkeläisensä sekä tiivistää kirvulaista yhteishenkeä.


Raportti lähipiiritoiminnasta.
Kirvu-Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Kokousmatkoista on maksettu hallintoneuvoston päätöksellä matkakorvaus voimassa olevien säännösten mukaan. Hallituksen jäsenille säätiön asioissa toimiessaan on maksettu korvaus samoin perustein.

Matkakulukorvausten saajia oli kuluneena vuonna 14. Korvauksista on tehty verottajalle vuosi-ilmoitus. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.

Jo vuosia sitten hallituksessa tehdyn päätöksen mukaan hallintoneuvoton ja hallituksen puheenjohtajille on säätiö tilannut kestotilauksena karjalaisten heimolehden Karjalan.

Huomionosoitukset v. 2017
Kirvu-Säätiö on huomioinut kirvulaisessa toiminnassa olleita henkilöitä heidän merkkipäivinään.
Lisäksi säätiön 70-vuotisjuhlassa luovutettiin ansioituneille pitkäaikaisille hallinnon jäsenille ja muille kirvulaisen toiminnan aktiiveille ansiomerkkejä ja muistoesineitä.

Päätökset huomionosoituksista on tehty Kirvu-Säätiön hallituksen kokouksissa. Huomionosoituksen saaja on poistunut kokouksesta oman asiansa käsittelyn ajaksi, josta on maininta pöytäkirjassa.

• Heikki Veijalainen 75 v. kukko-tuuliviiri
• Juhani Junna 70 v Kirvu-plaketti nro 8
• Hannu Henttonen 60 v. kukkovakuuna
• Raimo Suni 70 v. kukko-tuuliviiri
• Sirpa Suvanto 50 v. Juuret Karjalassa plak.
• Mirja Kuokkala 70 v. servettiteline
• Kaisu Iivonen 70 v. kukko-tuuliviiri • Martti Ovaska kukkovaakuna (ero hall)

Säätiön 70 v. juhlassa huomioitiin:
Karjalan Liiton kultainen ansiomerkki: Seppo Rautama, Martti Ovaska ja Hannele Inkinen.
Karjalan Liiton pronssinen ansiomerkki: Teija Sipiläinen.
Kirvu-plaketti: Eeva Kuosa nro 9 ja Martti Ovaska nro 10.
Kukko-tuuliviiri: Ville Salminen, Hannu Henttonen, Sirpa Suvanto, Veli-Matti Varpa ja Pentti Tomminen.

Kirvu-tuotteet:
Kirvu-Säätiöllä on myyntivarasto kyläkirjoista ja -kartoista sekä muista Kirvu-aiheisista myyntituotteista. Tuotteita myydään lähes omakustannushintaan. Säätiön toiminnassa olevat ostavat tuotteita samalla hinnalla.

Muu mahdollinen lähipiiritoiminta
Kirvu-Säätiö ei ole antanut rahalainoja eikä vastuusitoumuksia.

Kirvu-Säätiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa on henkilöitä, joilla on määräysvaltaa avustuksia saaneissa kirvulaisissa järjestöissä.

Kirvun pitäjäseuran hallituksen puheenjohtaja Hannele Inkinen, varapuheenjohtaja Sirpa Suvanto, jäsenet Teija Sipiläinen ja Pentti Tomminen.

Inkilän kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Sipiläinen, toimikunnan jäsenet Paavo Aarnikka, Hannele Inkinen ja Pentti Tomminen.

Kirvun laulukuoron vastuullinen koollekutsuja Hannele Inkinen.

Kun kyseisten järjestöjen avustushakemuksia käsiteltiin hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa niin, että Teija Sipiläinen, Hannele Inkinen, Sirpa Suvanto, Pentti Tomminen ja Paavo Aarnikka eivät osallistuneet omien järjestöjensä avustushakemusten käsittelyyn ja päätöksen tekoon. Asiat merkittiin pöytäkirjaan.

Talous
Kirvu-Säätiön talous ilmenee tilinpäätösasiakirjoista.

Säätiön taloudellinen tilanne ja sijoitusten markkina-arvot sekä tehtävät toimenpiteet käsitellään aina hallituksen kokoontuessa. Säätiön omistamia pitkäaikaissijoituksia ei ole purettu toimintavuonna.

Kirvu-Säätiö on saanut metsäkaupoista metsärahoja. Metsätuloja ei ole lähivuosina liiemmin tulossa. Tarpeelliset metsänhoidolliset työt v. 2018 tullaan teettämään alan ammattilaisilla. Säätiön hallitus tekee katselmusretken metsäpalstoille kevään 2018 aikana.

Tulevaisuuden näkymät
Kirvu-Säätiön toiminta jatkuu edelleen säännöissä olevia tarkoitusperiä noudattaen, lähinnä tukemalla kirvulaisten järjestöjen toimintaa eri muodoin. Säätiö tulee edelleen tukemaan kirvulaista perinteen tallennustyötä, jota kirvulaiset yhteisöt ja perinteen vaalijat ansiokkaasti tekevät.

Kirvu-Säätiön hallinnon kokoonpanoja pyritään muuttamaan niin, että noudatetaan säätiön hyvän hallinnon ohjeistusta. Hallituksessa ja hallintoneuvostossa olevat jäsenten päällekkäisyydet ehdotetaan muutettavaksi kevään 2018 hallintoneuvoston kokouksessa. Tässä yhteydessä säätiön hallinnon ikärakennekin nuorentuu ja tulevaisuuteen voidaan katsoa luottaen, että säätiön toiminta jatkuu edelleen vireänä.

Kamennogorskissa olevaa nyky Kirvun hallintoa tapaamalla pidetään saavutetut hyvät suhteet yllä. Tämä edesauttaa kotiseutu- ja talkoomatkojen kitkatonta sujumista. Voimme luottaa, että Kirvun kirkko- ja hautausmaa- alueet sekä muistomerkit säilyvät kaikkien kirvulaisten matkailijoiden retkikohteina.

Kirvu-Säätiön toimintavuoden 2017 tapahtumakalenterista on yhteenveto liitteenä.Tapahtumia vuoden 2017 aikana:
02.01. Julian ja Drimitryn (Semenovit) tapaaminen Seppo Rautaman kotona.
04.01. Kirvu-Säätiön historiikintekoa
22.01. Kirvu- esitelmä Porvoon Karjalaisseuralle:

03.02. Säätiöiden sääntökoulutus Karjalatalo.
17.02. Kirvu-Säätiön historiikintekoa.

04.03. Vanhat hautausmaat seminaari Karjalatalo.
15.03. Heikki Veijalainen 75v. onnittelukäynti. 21.03. Kiinteistö oy Kukkasmäki hallitus.
30.03. Kirvu-Säätiön historiikintekoa.

18.04. Hautausmaan kuvausmatka Kirvuun.
22.04. Tuote- esittely ja myynti Orimattila Munukan sukuseura.
24.04. Kiinteistö oy Kukkasmäki hallitus.

25-26.5. Talkoomatkalla Kirvussa Hautausmaan hoitosopimuksen allekirjoitus, Parantolan lähteenetsintä Drimitry Semenovin kanssa, kevätsiivousta.

14.06. Hannu Takalan Punarmeijan sotasaalis kirjan julkistaminen Lahti.
18.06. Karjalan liiton kesäjuhla Jyväskylä juhlakulkue, tuotemyyntiä.
30.06. Hannu Henttonen 60v.onnittelukäynti.

03.07. Talkoomatka Kirvuun heinänniitto.
8.07. Vuoksenranta kihut Vääksyssä.
13.07. Kiinteistö oy Kukkasmäki hallitus, kiinteistö katselmus.
15.07. Tuote- esittely ja myynti. Mommilanjärven soututapahtuma.
16.07. Tapahtuma Kärkölän karjalaiset Ladot suomea rakentamassa.
22.07. Kamennogorskin kaupunkipäivä.
29.07. Sirpa Suvanto 50v. onnittelukäynti.

06.08. Tuote-esittely Kirvu- juhla Perheniemen evankelinen opisto.

24.09. Kirvu-Säätiö sr 70v. juhla Mäntsälän seurakuntakeskus.

14.10. Tuote-esittely Kirvulaiset sotaorvot tilaisuus Orimattilan seurakuntakoti.
19.10. Kylä kasvoi kanteikkoon video- esitys Tietävälä Orimattila. Kirvun tuotteiden myyntiä.
20.10. Säätiöseminaari Karjalatalo.

4.11. Pyhäinpäivän muistokäynti Kirvun muistomerkeillä.
14.11. Neuvottelu ja käynti metsäpalstoilla Keijola, Vaherlampila.
11.-24.11. Karjatalolla näyttely " Karjalaisen naisen ääni 100-vuotisessa Suomessa" säätiö taustatukena.
18.11. Karjatalolla Pitäjä- ja sukumarkkinat. Säätiö kustansi myyntipöydän, pitäjäseura myi tuotteita.

13.12. Juhani Junnan kanssa neuvottelu Imatralla.
20.12. Joulukukka tervehdyksenä Kirsti Manniselle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aarni Merosen muistotilaisuuteen lähetetty adressi. Tapani Rautasuon muistoa kunnioitettu muistotilille annetulla tukirahalla .
Maatilaliha Merosen valinnasta Orimattilan Vuoden yrittäjiksi huomioitiin onnitteluadressilla.


Lähetä sähköpostia Kirvu Säätiölle: kirvusaatio(at)kirvu.fi

© Kirvu Säätiö 2019