ARKISTO

KIRVULAISET NYKYSUOMESSA VUONNA 2011!

04.03.2014 - 31.12.2014

Mielenkiintoisia tilastotietoja kirvulaisista. Liitteenä olevaan Tilastokeskuksen listaan on koottu kirvulaisten asuinpaikat sekä ikäjakauma sukupuolen mukaan. Tilastotieto perustuu vuoden 2011 vaihteessa saatavilla olleeseen tietoon.

Teija S.


LIITTEET

tilastotietoa kirvulaisista 31122011.pdf