ARKISTO

Sairalan kyläpäivä Kärkölässä. 31.8.2014.

10.09.2014 - 30.11.2014

Sairalalaisten kyläpäivä 31.8.2014

Kirvu-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Henttonen kertoi Säätiön toiminnasta.

Liisa Korpela esitteli ilonsa siitä, että hän on tervetullut Sairala-päiville.

Ella ja Vilma Palikainen esittivät kauniin laulun Ismo Lehmuston säestämäna.

Antti Hauhia kertoi Heikkolan kylän padon rakentamisesta ja tuhosta.

Runsas joukko Kirvun Sairalan kylän väkeä ja ystäviä kokoontui elokuun viimeisenä sunnuntaina jälleen viettämään perinteistä kyläpäivää tuttuun paikkaan, Kärkölän seurakuntakeskuksen tiloihin. Kylätoimikunnan puheenjohtaja Risto Lalu toivotti väen tervetulleeksi, Maija-Liisa Loponen juonsi ohjelman ja kanttori Ismo Lehmusto säesti laulut. Tilaisuuden järjestelyistä huolehtivat Risto ja Anna-Liisa Lalu, Maija-Liisa Loponen, Antti ja Tyyne Hauhia, Leena Anttonen sekä Mirja Kuokkala. Tilaisuuden alussa päästiin tunnelmaan, kun kaikki mukana olijat esittelivät itsensä ja kertoivat taustoistaan. Liisa Korpela ilmaisi ilonsa siitä, että sairalalaiset kutsuvat Kärkölän Karjala-seuran edustajankin mukaan.
Kyläpäivä oli saanut vieraakseen Kirvu-säätiön puheenjohtajan Hannu Henttosen. Hän kertoi säätiön toiminnasta ja tehtävistä. Kaiken toiminnan perusajatus on kirvulaisen tiedon säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville. Henttonen kertoi, että Kirvun arkisto on saanut uudet tilat ja Museoviraston työntekijät ovat luetteloineet aineiston. Arkiston osoite on Keskuskatu 12 A 1, Mäntsälä, ja yhteyshenkilö on Seppo Rautala.
Kirvu-säätiö pitää huolta myös Kirvussa olevista muistomerkeistä ja muistomerkkialueista; niiden kunnossa pitämiseksi se järjestää vuosittain kaksi talkooretkeä.
Kirvu-säätiö pyrkii turvaamaan kotiseutumatkojen sujumisen. Hannu Henttonen antoi hyödyllisiä ohjeita Kirvuun matkustamista suunnitteleville. Sairalaan ja Kirkonkylään päästäkseen matkailija tarvitsee muiden paperien lisäksi rajavyöhykeluvan. Kirvun asioista päättää nykyään Kamennogorskissa (Antreassa) oleva yhteishallinto; Kirvu, Antrea ja Vuoksenranta ovat yhteishallinnossa.
Kirvun asioista siirryttiin sitten pienelle murreretkelle. Eila Hämäläinen järjesti pienen murteiden tunnistustehtävän esiteltyään ensin viime vuonna ilmestyneen Suomen murrekirjan (toimittaneet Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen ja Jaakko Yli-Paavola). Kirja sisältää katkelman jokaisesta pitäjänmurteesta; ne ovat näyte Suomen kielen nauhoitearkiston laajoista kokoelmista; nauhoitearkisto kuuluu nykyään Kotimaisten kielten keskukseen. Murrekirjan näytteet ovat kuunneltavissa verkossa.
Sairala-päivää viettämässä oli iloksemme myös nuorta väkeä, ja saimme kuulla Ella ja Vilma Palikaisen herkästi esittämän kauniin laulun.
Vapaan sanan aikana Antti Hauhia kertoi muistojaan Heikkolan kylässä sattuneista tapahtumista.
Päivän alussa nautittiin Kahvila Tähkän emäntien valmistama herkullinen ateria, ja ohjelman välissä virkistivät kakkukahvit. Muun ohjelman jälkeen pidettiin perinteiset arpajaiset, joihin kaikki olivat tuoneet jännittäviä pikku paketteja.
Toivotellen perinteen jatkumista ja uutta tapaamista lähdettiin syksyn puuhiin.

Eila Hämäläinen