ARKISTO

KIRVU -MUSEO SAI LAHJOITUKSEN

01.02.2014 - 31.12.2014

Kirvun Pitäjämuseo sai lahjoituksena kirvulaisen kunnallisneuvos Tahvo (Velling) Tahvolan päästä tehdyn kipsivaloksen. Tahvola toimi mm. kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuosina 1923-1943.


Viimeisen kerran kunnanvaltuusto kokoontui 22.6.1944, jolloin läsnä oli ainoastaan 4 valtuuston jäsentä. Yksi heistä oli Tahvola. Kokouspöytäkirjaan tehtiin seuraavansisältöinen merkintä:
”Koska 22 päivän vastaavana yönä oli kirvulaisille annettu evakuoimismääräys, mistä siis johtui ettei valtuuston jäseniä saapunut kuin mainitut kolme, jäi kokous näin ollen pitämättä, mutta tämä vaan pöytäkirjaan muistiin merkitään tuleville sukupolville historiallisena tapauksena.”

Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidettiin lähes puolen vuoden kuluttua joulukuun 4. päivänä 1944 Kankaanpäässä ja seuraavina vuosina milloin missäkin kirvulaisten sijoituspaikassa, kuten Tampereella ja Orimattilassa. Kunnanvaltuuston toiminta loppui, kun Kirvu kuntana lakkasi olemasta 31.12.1948.

Kipsivaloksen museolle lahjoitti Tahvolan tyttärenpoika Kari Veijalainen.