ARKISTO

Pyhäinpäivän kunniakäynti Kirvussa 2.11.2013

02.11.2013 klo 05:30 - 02.11.2013 klo 21:00


Hannu ja Eeva ottamassa havuja haudoille.

Hautausmaan muistomerkillä Helinä , Jussi ja Eeva

Sankarihaudoilla Hannu, Eeva ja Helinä.

Neuvostosotilaiden muistomerkillä Eeva, Jussi ja Helinä.

Volodjan haudalla Helinä, Eeva ja Hannu.

Anatolin haudalla

Nikitiinien haudalla

Kunnantalolla Elena Smolina, Ekaterina Pimenova, Eeva, Hannu ja Helinä

Kulttuuritalolla Helinä, Hannu, Eeva ja lämmittäjä Ivan

Ekaterina, Elena, Jussi, Helinä ja Eeva
2.11.2013 Pyhäinpäivänä myö lähettii Eevan ja Helinän kanssa aijaa köröttelemään puoli kuuden aikaan Lahdesta koht Imatraa ja Kirvuu. Imatralt myö napattii Jussi kyytii ja käytii lokasemas aamupuurot yhel huoltoasemal, samal myö siin tarkisteltii jot kaik roopuskat olliit kohallaa nii issel ko autostakkii. Olha tuo kumma juttu ko aamu alko velkenemmaa ni tuo vanha taivaskii rupes pilkottammaa pilvilöi välist vaikkei tuo säätiijotus nyt iha noi hyvvää kellii Kirvuu luvantkaa. Jussi ol kuult antreelaisilt (paikallisilt) jot ois tie pitänt olla alettu päällystää Antreest Kirvuu päi ja niihä tuo olkii, a nii ol hyvvää ja tasast jot ei ois uskont ajavaase Antreest Kirvuu päi. Olliit kerenneet sellase kolmisen kilometrii tekemää ja siint etteepäi olliit tiekarhut ja täryt pohjustamas lissää, saa nähä saahaaks vuuvepääst aijaa jo Sairalaa ast tasast paanaa.
Meil ol nii paljo haastamist ja neuvopittoo päivä asioist jot ehä mie kaikkii liikenne merkkilöikää vissii kerint huomaamaa ko sit vast kottii tulles nähtii jot ei siint oiskaa saant aijaa. Mie ihmettelinkii jot mite tääl o nii paljo kaikelaisii konneit ja pelilöi ettei meinant sekkaa mahtuu ko tultii siihe uuve rautatietyömaa kohal. A siel ol sellane huiske pääl jotta. No joka tappaukses myö saatii mänömatkal assiit selväks ja meil ol selvät sävelet mite myö männää ja mihi. Myö oltii saatu tieto jot meitä uottaat Kirvus 1-spesialisti Elena Smolina ja 2-spesialisti Ekaterina Pimenova. Nää tittelit tarkottaat jot hyö on niitä henkilöi ko hoitaat Kirvu asjoi Kirvus paika pääl Antreen keskusjoho alasuuves. Hyö molemmat assuut Kirvus. A ko myö selviyvyttii nii sutjakast tullimuovollisuuksist, vaik miu ielläi yks mamma vei kaik autopaperiise mukannaa miliisikopist ja miliisi jäi essimää jot mihi se häne kappaleese oikei joutu ni myö päätettii männä ensimmäiseks hautuumaan muistomerkil. A siel myö vähä siistittii paikoi, laitettii havut jotka myö matka varrel taiteltii laskettii Helinän tekemä jäkäläseppele ja sytytettii kynttilät mei kaikkii kirvulaisii puolest. Siin samal mie sytytin miu mummolkii kynttilän ko kerra paikal olin. Sit myö mäntii Kirkomäel Sankarhauval ja tehtii samalviisii, siistittii, laitettii havut, laskettii seppele ja sytytettii kynttilät ja mie sytyti tääl kynttilä Kusti-enol. Perinteisest myö käytii viel jättämäs jäkäläseppele venäläisiin sankarhaual, sieläkii myö sytytettii yks kynttilä.
Ko tääl oltii saatu tehtävät suoritettuu ni myö käytii tavottamas Niinaa mut hää olkii ”senatorios” Valko- Venäjäll ja tulloo pois vast pari viiko pääst. Jussi jätti siin yhel miehel valokuvvii Ninal toimitettavaks, muistoks Volodjan hautajaisista.
Meil on muodostunt perinteeks myöskii käyvä muistamas venäläisii hautausmaal siin Kankkuse leikkause kohal meil kirvulaisil tärkeit ja lähheisii vainajii. A Volodja o viel tuorees muistis, hänel myö laitettii jäkäläseppele ja sytytettii kynttilä. (Kasso ”Volodja on poissa” tältä sivustolta). Anatoli Krivopalenkon haual sytytettii kynttilä kuin myös Galina Nikitinan haual. Siin myö sit muisteltii venäläisee tappaa mis hyö olliit mukan mei asjois ja millasii ihmisii hyö olliit.
Sit tulkii aika männä Kulttuurtalol ja kunnatalol ko meil ol ne ”rehvit”. Elena Smolina ja Ekaterina Pimenova olliitkii meit vastas kulttuurtalol vaik oltiikii 3 minuuttii myöhäs. Myö pikasest kassastettii paikkoi ko myö oltii saatu Antreest iha pääkallopaikalt tieto jot myö saatais käyttää kultuurtalloo ko ei Sairala opistol nyt pääse ko siel o puomit ies. Samal myö kyseltii mikä tuon opiston kohtalo oikei on ja siel onkii kuulemma tulos täys remontti. Pitäs tulla remontii vesjohot,viemärit ja saunatkii. Tää on yksityinen juttu eikä nykyisen Kirvun kunnan asja. Aika sitten näyttää.
Ko myö lähettii kunnatalol ni Elena kysy meilt jot kelpaaks kohv tai tsaiju ni myöhä vastattii jot mikä jottei, ja sillo hää läks vinttaamaa ossuuskaupal päi ja myö muut mäntii kunnatalol. Ekaterina ohjas meit höi virkahuoneesee ja käikii ilmi jot hää assuupkii Matikkalas, a sehä käikii somast ko miun äitiin o syntynt siel. Ekaterina ol mahottoma kiinnostunt Matikkalast ja siin selattii Kirvu kuvina-kirjaa tarkkaa Matikkala kohalt. Elena tulkii takasii kauppakassi kääs ja myö haasteltii kaikelviisii sit meitä askarruttavist asjoist tsaijukupin, hyvviin leivoksiin ja suklaan ääres. Meil ol varattu siin puolisen tuntii aikaa mut meil männä hurahtkii puoltoist enneko saatii kaik asjat mielest ko meil ol huolen. Myö oltii oikei ilosii ko nyt synty uus yhteys paikallishallintoo ja tiijetää mis järjestykses asjoi pittää höi kanssaa hoitaa ja mist ja milviisii höit tavottaa. Takasiilähö aika tulloo ain ja meit hyvästeltii kaik lämpimäst hallaamal ja myö lähettii tyytyväisin kotimatkal.
Myö ajeltii vähän matkaa ja pysähyttii tienvartee syömää eväsleivät ja haasteltii jot mite hyväst meil ol päivä sujunt tähä saakka. Ko evväät ol syöty ni lähettii aijaa köröttelemmää koht Antreaa ja rajaa. No sillo myö huomattii Koljolas jot siin ol se kieltomerkki ja myö ajettii sit Sokkalan kautta takasii. Siin matka varrel olliit ratatyöt täyves käynnis, olliit isot murskauslaitokset ja ratalinjal olliit jo sähköjohdinpylväät pystys. Kovast ol kalustoo liikkeel ja työtahti näytti olevan reipas.
Tullimuodollisuuvet suijuit taas sutjakast ja ko oltii saatu iltapala syötyy samas paikas ko aamupalakii syötii sekä Jussi heitettyy kottii sekä päästy suoral tiel ni myö annettii tuoreeltaa puhelimes händsfeen välityksellä tilannekatsaukset mei puhheenjohtajil enneko kerkiäät unohtummaa.
Eeva, Helinä ja Jussi oli suuri kunnia edustaa kirvulaisia kanssanne tällä perinteisellä kunniakäynnillä muistomerkeillä.
Suuret kiitokset Jussil tulkkauksest ja kuvist, meil ol onnistunt matka kaikin puolin.

Tään on muistii merkint Patjaa Tommon pojan poika, Patjaa Hanneksen poika Hannu Paavilanmäeltä.